Zo verbeter je het tolkproces binnen je bedrijf

Zo verbeter je het tolkproces binnen je bedrijf

22 May 2022 Off By TCI Translations

Als bedrijf is het essentieel dat je voldoende aandacht besteedt aan de kwaliteit van de communicatie met partners, leveranciers en werknemers. In bepaalde gevallen is daarvoor een tolk nodig, simpelweg omdat er een verschil is op het vlak van taal.

Hoewel dat een hele uitdaging kan zijn, bestaan er wel degelijk manieren om het tolkproces in een meeting of vergadering vlot te laten verlopen. Hieronder lees je daar meer over!

4 tips voor een efficiënter tolkproces

Tolken is geen gemakkelijke opdracht, maar als ondernemer of organisatie kan je er wel degelijk een succes van maken. Hier enkele goede tips:

1. Elk op zijn beurt spreken

Een van de beste manieren om het tolken vlotter te doen verlopen, is door een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende sprekers. Door elkaar spreken zorg op zich al vaak voor chaos, zeker als er sprake is van meerdere talen. Geef alle personen die aan het woord zijn hun kans, zodat er geen misverstanden ontstaan bij het vertalen!

2. Zorg altijd voor goede sprekers

Daarbij is het erg belangrijk dat je als bedrijf investeert in goede sprekers. Een professionele tolk is in staat om zelfs incomplete of moeilijke, lange zinnen verstaanbaar te maken. Let bij de keuze voor een tolk ook op de articulatie, intonatie en meer voor het beste resultaat!

3. Goede structuur is goud waard

Tolken komen natuurlijk niet onvoorbereid naar een tolksessie. Het loont de moeite om de tolk in kwestie zijn of haar prestatie zo goed mogelijk te laten doen, zodat er altijd een basis is om op terug te vallen als er onduidelijkheid ontstaat.

4. Vermijd woordspelingen als dat kan

Ten slotte is het essentieel dat de tolk die vertaalt geen woordspelingen gebruikt, of toch zo weinig mogelijk. Vooral in commerciële en bedrijfssettingen is dat van belang, omdat dergelijke vormen van humor vaak voor heel wat verwarring zorgen!